กลุ่มบริหารงานบุคคล

 เอกสารดาวน์โหลด

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  แบบขอแก้ไข วันเดือนปีเกิด

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  แบบขอคำรับรองเป็นหนังสือ(ค้ำประกันผู้ต้องหา)

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  แบบขอเพิ่มวุฒิ

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  แบบคำขอปริมาณงานสถานศึกษา

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  แบบคำร้องขอไปต่างประเทศ

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  แบบคำร้องขอย้าย

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  แบบบัญทึกขอย้ายสับเปลี่ยน

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  แบบฟอร์ม ขอลาออกจากราชการ

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  แบบฟอร์ม หนังสือมอบหมายยืม กพ.7

 อื่น ๆ

ดาวน์โหลด  เอกสารการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด  กฏ ก.ค.ศ.2561

ดาวน์โหลด  มาตรฐาน / ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลด  Logbook Teacher

     –  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

     –  การประเมินวิทยฐานะ ว 21-2560

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ-สพป.มค.3

ดาวน์โหลด  กระบวนการประเมินสมรรถนะและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)

ดาวน์โหลด  มาตรการป้องกันภัยนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง