บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสิทธิชัย สมเดช
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3
นางฉัตรวิภรณ์ สตานิคม
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางกัณณภัสร์ ปัญญา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ