ผอ.เขต พบเพื่อนครู

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94 นโยบายการบริหารการศึกษา 

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94 บรรยายครู สพป.มค.3

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94 บรรยายครู สพป.มค.3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94 บรรยายครู สพป.มค.3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94 บรรยายครู สพป.มค.3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน