บุคลากรกลุ่มกฏหมายและคดี

นายสิทธิชัย สมเดช
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3
นายสุธี แสงปัดสา
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวรัตนธร จันคง
นิติกร ชำนาญการ