บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

ว่าที่ ร.ต.ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3
นางจิตราภรณ์ คำสุวรรณ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
นายธนพัฒน์ พันธฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ