ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3

นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

Email : punruk@yahoo.com

โทรศัพท์ : 08-9421-8407

Email

นายสิทธิชัย สมเดช
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

Email : pongpatcharawit_school@Hotmail.com

โทรศัพท์: 09-5213-5995

Email
นายวัฒนา ภูด่านวัว
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

Email : wattanamc@gmail.com

โทรศัพท์: 08-0746-8908

Email
ว่าที่ ร.ต.ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์
รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

Email : panjamas374@gmail.com

โทรศัพท์: 09-0854-4909

Email