กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดาวน์โหลด  กิจกรรมภาษาอังกฤษ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ดาวน์โหลด  แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ (ONET) นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

dlit copy

engtest

doc-aec

engp1p6

O-NET