ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบทางไกลฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันที่​ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกลฯระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม