สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)