ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯในสถานศึกษา

วันที่​ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม