ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายวัฒนา ภูด่านวัว รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประเด็นตัวชี้วัด OIT ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม