การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม