ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน สายงานบริหารการศึกษา กลุ่มที่ 2 (คศ. 4 – คศ.5) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน สายงานบริหารการศึกษา กลุ่มที่ 2 (คศ. 4 – คศ.5) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)