ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดต้นไม้พะยูง จำนวน 1 ต้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดต้นไม้พะยูง จำนวน 1 ต้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)