ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครู ปี 2564 ( วันที่ 2-28 มกราคม 2564)

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  รายละเอียดตำแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอกครู ปีการศึกษา 2564

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) พ.ศ.2564

ส่งเอกสาร จำนวน 2 ชุด

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 08-7952-6687