ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการข้าราชการครูฯขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ กลั่นกรองผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายบริหารสถานศึกษา) นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙