ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นายสิทธิชัย สมเดช นายวัฒนา ภูด่านวัว ว่าที่ รต.ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓