ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้พะยูง จำนวน 1 ต้น โรงเรียนบ้านโชคชัย

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้พะยูง จำนวน 1 ต้น โรงเรียนบ้านโชคชัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง