ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการแนวทางพัฒนาเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการแนวทางพัฒนาเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ ๒๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์