ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม