ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม