อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯผอ.และรองผอ.เชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๑/๖๓

วันที่ ๑๙ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี