กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นำคณะบุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระและการกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

106506846_2980974528696528_5663745791228152087_o 105946694_2980975692029745_5026440270123705955_o 106474370_2980975478696433_3526655088492974645_o 105524706_2980974928696488_7681687906915924794_o 105797494_2980974998696481_2757325088875674343_o 106555589_2980975285363119_3143009889504533168_o106297524_2980975158696465_7372407802955830952_o 105491352_2980974815363166_8717706236734010197_o