เรื่อง ประกวดราคาซื้อ๑.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รูปแบบ IC Type ๑

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  เรื่อง ประกวดราคาซื้อ๑.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รูปแบบ IC Type ๑ จำนวน ๖ ชุด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3