กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นำคณะบุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระและการกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

104563490_2959881310805850_6304765002755690351_o 105658992_2959902967470351_1640855626958304106_o 105556969_2959902850803696_787672091926145392_o 105009084_2959902894137025_3848889567378774241_o 95796312_2959902790803702_3881843069761632425_o 104111923_2959902440803737_1908371476267698465_o 104302341_2959882994139015_2397315255102108074_o 104434661_2959883720805609_6662155128466053605_o 104493979_2959902720803709_2176447040904360429_o  104635778_2959882964139018_5709104087683861492_o 104803424_2959902420803739_597627335614231886_o 105556426_2959883687472279_4320542723463379824_o