กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณด้านหน้าเสาธง

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นำคณะบุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระและการกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

103451559_2941699945957320_1656046124369917631_o 103135414_2941698382624143_1907322733198602252_o 103534792_2941699085957406_5598362441235262058_o 103955695_2941698425957472_2509676817042007127_o 103370913_2941699789290669_3456388925243560792_o 104178627_2941699095957405_5086106161759305858_o103768105_2941699125957402_4456290068791807811_o 82618260_2941700199290628_1132389676958498431_o 104437347_2941700099290638_1497929704143079954_o103581453_2941700222623959_7134751858308670277_o