ลงนามถวายพระพรชัยมลคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบนายเคน อาจดวงดี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

833261 833273 833274 833283833280  833285 833289 833290 833291