ติดตามการจัดการเรียนการสอน DLTV และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกติดตามการจัดการเรียนการสอน DLTV และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

98174593_2877093902417925_8081459654414041088_n 99109335_2877094019084580_5385338408736391168_n 99157676_2877094192417896_2776970848223887360_n 99266987_2877094112417904_2720298913666957312_n 99425499_2877094272417888_4474845534288347136_n 100050427_2877094335751215_4222560645674958848_n98463371_2877094412417874_4706975356857352192_n