การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ICT) เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

95759509_2830725773721405_6852184415947194368_o 94887661_2830725760388073_4129111520342704128_o 94922156_2830725747054741_5126114914556968960_o95138464_2830726270388022_6202156465910710272_o 94938804_2830726260388023_7045215132586082304_o 95024971_2830726280388021_3888000014919663616_o 94619930_2830727163721266_7942613824274694144_o 94887707_2830727207054595_7725721738218045440_o 94941019_2830727220387927_5247106514107236352_o   95133615_2830728007054515_5755525492564295680_o  95261012_2830727970387852_510491656659664896_o 95523812_2830727090387940_7046371823113469952_o