การพ่นยาฆ่าเชื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ พื้นที่อาคาร สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื่อป้องกัน เชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ในพื้นที่อาคารภายใน และภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ และขอขอบคุณทีมสมาคมกู้ภัย 245 พุทธธรรมอาสาเพื่อชุมชนสังคม ที่พ่นยาฆ่าเชื้อให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

91499717_2765515433575773_4159204590954217472_n 91612324_2765511816909468_1750177818542604288_n 91774694_2765512196909430_6451230892240142336_n 90916973_2765513480242635_557185969871126528_n (1) 91507499_2765513540242629_7425180413837967360_n 91518084_2765513350242648_1683441972452261888_n91323736_2765515426909107_3227383359885803520_n 91344260_2765515580242425_249262941033988096_n 91347106_2765515286909121_5729085467731689472_n