กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นำคณะบุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระและการกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

88434820_2717226691737981_4502015059316178944_o 88981646_2717226078404709_2585307460193484800_o 89509098_2717226695071314_62845048101797888_o 89737634_2717233515070632_1014517725386506240_o 87638820_2717227285071255_5589857449927507968_o 88442114_2717227005071283_5113336201440395264_o 88975813_2717227268404590_6598054473807953920_o 89031783_2717226965071287_5228966268761014272_o 89135250_2717227601737890_5317092967540850688_o 89353794_2717227611737889_3228651715267919872_o 89437050_2717227621737888_1850621993901096960_o 89511513_2717226995071284_2278840214816292864_o