นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนการอ่านออกเขียนได้ และโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนการอ่านออกเขียนได้ ณ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสีและโรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

33417 33419 33420 33421 33442 33443 33444 33445 33446