กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นำคณะบุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระและการกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

86831299_2672493099544674_2679597003251384320_o 86456882_2672493996211251_990825259852627968_o 86274055_2672493962877921_574395585998618624_o 86794913_2672494026211248_1717880317311713280_o 86390329_2672495312877786_5362790551986896896_o 87035825_2672493809544603_4031055823542157312_o86872695_2672494949544489_5354389763459645440_o 86731254_2672494962877821_5831494921340583936_o 86391167_2672493769544607_3655432161521041408_o 86726040_2672494972877820_1862729102981595136_o 86479336_2672495276211123_1444484466142609408_o 86393268_2672495296211121_2310259004393127936_o 86411827_2672495586211092_1964574335326748672_o 86450436_2672495642877753_6821629700775870464_o