โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  นายขวัญเรือน  แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หอประชุมโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

32853 32854 32855 32856