กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เคารพธงชาติด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นำคณะบุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระและการกล่าวคำปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

83259397_2629604597166858_7890495323850670080_o83687954_2629603303833654_1441667246769307648_o83230430_2629603410500310_1314476123920269312_o  83592856_2629603890500262_1031062892893437952_o84181123_2629604270500224_2832274032538157056_o84787458_2629604397166878_6520878442689331200_o83743876_2629603547166963_8933026926180696064_o84147705_2629604117166906_7742772006763888640_o83403522_2629605090500142_8652036018054103040_o83743876_2629604183833566_1640766829506854912_o83373103_2629604433833541_3360298007693099008_o84306255_2629604513833533_4111658602907828224_o