จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียน (TOR)

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94   จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)