ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓

ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓

    1)  โทร :  061-030 6444
    2)  อีเมล์ :  punruk@yahoo.com
    3)  Facebook :  ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
    4)  ID-Line :  phanrakphontue