สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

ข้อมูล ณ มีนาคม 2564

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)