กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นำคณะบุคลากรดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ หน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓