ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการและทำความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ