สรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ฯ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมายนายเคน อาจดวงดี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานในการจัดสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม