แนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

        1. การรักษาความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเมื่อกลับไปโรงเรียน (Stay safe and healthy while back at school) เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรู้มาตรการสุขอนามัยที่เหมาะสม ซึ่งช่วยหยุดแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

        2. สุดยอดเคล็ดลับวิธีการรับมือและลดความวิตกกังวลระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Top tips on how to deal with and reduce anxiety during the COVID-19 pandemic) เพื่อช่วยให้มีความคิดเชิงบวกและมีสุขภาพที่ดี

 

        3. การเรียนรู้ระหว่างการล็อกดาวน์ (Learning in the Lock-down) เพื่อเสนอเคล็ดลับส่งเสริมการเรียนรู้ในช่วงกักตัวอยู่กับบ้าน