มอบอุปกรณ์การเรียนและมอบเงินช่วยเหลือสมทบผู้ประสบอัคคีภัยให้กับนักเรียน

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบอุปกรณ์การเรียนและมอบเงินช่วยเหลือสมทบผู้ประสบอัคคีภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

998829987599873 99874  99876 99877 99878  99880 99881