ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก SAVE ZONE NO NEW FACE

สพป .มหาสารคาม เขต 3 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อให้องค์กร และสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก SAVE ZONE NO NEW FACE #26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลก

594871