การประชุมชี้แจงการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงเรียนในเขตอำเภอโกสุมพิสัย ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

104216504_2941719345955380_6174365262524036521_o 103372643_2941719765955338_8538569754051237606_o 80903049_2941719922621989_7831452748063390735_o  103532375_2941721172621864_1979333731936802020_o 103596398_2941720849288563_5294307508448010262_o 103344702_2941720432621938_3664915448184545470_o  104429530_2941720252621956_6496203003757784785_o 103579531_2941720285955286_2324764693043356760_o 103065818_2941720242621957_8990412989544178777_o 103689687_2941722195955095_6133625636478189397_o 104054036_2941722165955098_898950618779606008_o 104132819_2941721905955124_1510476671224460737_o 104134648_2941722982621683_2703111296917019963_o