ประชุมน้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE)

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมน้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE)เป็นนโยบายจังหวัดมหาสารคาม และการดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคามเขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

102698192_2929340033859978_1751042303493177706_o 102669279_2929340083859973_8202140769569317940_o 102873791_2929340070526641_4829881932071096173_o102380642_2929340310526617_2584541923214450995_o 103112758_2929339310526717_4566704155985695444_o 103123025_2929341490526499_2601634492606137287_o 103427926_2929341037193211_2845345439156335092_o 103447084_2929341043859877_1204235324752294509_o 103482295_2929341003859881_4240996686547317077_o 103495394_2929341283859853_6878780691929472126_o 103825643_2929338673860114_2726641968401663618_o 104016542_2929339353860046_418932700575657857_o