เจตจำนงในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

เจตจำนงในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.ภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3