วีดีทัศน์ “กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 1/2560

1 นายสมเกียรติ บูรภักดิ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบรบือ และสาขาย่อยอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม  ได้ดำเนินกิจกรรม “กฟภ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 1/2560 ที่โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม  เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ชมวีดีทัศน์ กรุณาคลิ๊กที่รูป