โรงเรียนประชารัฐ สพป.มหาสารคาม เขต 3

Logo_pracharatSchool

group_pracharath

นำเข้าข้อมูล ร.ร.ประชารัฐ

ทะเบียนนักเรียน ปี2557 ทั้งหมด

แบบสำรวจเครือข่าย​อินเทอร์เน็ตโรงเรียนประชารัฐ​

.

โรงเรียนบ้านหนองแหน                                                        โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์
http://203.172.194.86/pracharath44010253                    http://203.172.194.86/pracharath44010267

 

โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์                               โรงเรียนบ้านวังโพน
http://203.172.194.86/pracharath44010087                    http://203.172.194.86/pracharath44010091

 

โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์                                                 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
http://203.172.194.86/pracharath44010099                    http://203.172.194.86/pracharath44010101

 

โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง                                        โรงเรียนบ้านเลิงใต้
http://203.172.194.86/pracharath44010107                    http://203.172.194.86/pracharath44010118

 

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์                                                       โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
http://203.172.194.86/pracharath44010123                    http://203.172.194.86/pracharath44010126

 

โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว                         โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
http://203.172.194.86/pracharath44010129                    http://203.172.194.86/pracharath44010147

 

โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี                                    โรงเรียนบ้านหนองกุง
http://203.172.194.86/pracharath44010276                    http://203.172.194.86/pracharath44010279

 

โรงเรียนบ้านขามเปี้ย                                                             โรงเรียนบ้านโคกสูง
http://203.172.194.86/pracharath44010211                    http://203.172.194.86/pracharath44010224

 

โรงเรียนบ้านผำ                                                                      โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
http://203.172.194.86/pracharath44010228                    http://203.172.194.86/pracharath44010231

 

โรงเรียนบ้านโพน                                                                   โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139  
http://203.172.194.86/pracharath44010236                    http://203.172.194.86/pracharath44010242

 

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
http://203.172.194.86/pracharath44010247