มอบเกียรติบัตรการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบเกียรติบัตรการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๙ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม โดยมอบให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย นำโดยนางกลิ่นแก้ว รำเพยพล ผอ.โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ณ สพป.มหาสารคาม เขต ๓